Hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mới nhất

Hình ảnh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mới nhất

Hồ Hoài Anh là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Anh là nghệ sĩ ưu tú có 20 năm công tác tại Học…