Hình ảnh bể bơi miễn phí - ao làng Thiên ở Dương Liễu, Hoài Đức

Hình ảnh bể bơi miễn phí – ao làng Thiên ở Dương Liễu, Hoài Đức

Từ ao làng bị ô nhiễm, người dân làng Thiên ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã bỏ tiền để biến ao làng thành…